Vítejte u druhého dílu reportážního cyklu Chodci v Roudnici, jenž si klade za cíl zmapovat Roudnici nad Labem z pohledu lidí, kteří se po městě pohybují pěšky (což je alespoň někdy každý z nás). V této reportáži se věnujeme pěšímu spojení Podlusk s Roudnicí.

Podlusky, kdysi samostatná vesnice, byly k Roudnici formálně připojeny roku 1963. Na území Podlusk najdeme jednu školku a fotbalový klub se stadionem. Většina ostatních služeb, školami počínaje, obchody a restauracemi konče, se však v této části města nenacházejí. Proto většina obyvatel Podlusk denně dochází, případně dojíždí do centrální či jiné části města.

Podlusky a Roudnice však dodnes nejsou zcela stavebně propojeny. I když se k sobě neustále přibližují, stále jsou odděleny zemědělskými pozemky a nákupní zónou kolem Kauflandu. Chodec má pro cestu z Podlusk do Roudnice dvě možnosti. Jedna možnost je skrze rekreační zónu u Čepele. Té se věnovat nebudeme. My se zaměříme na možnost druhou a tou je chůze po ulici 9.května a dále pak ulicí Hornická, případně alejí 17. listopadu.

Ulice 9.května mezi Podlusky a Kauflandem

Chodník je v ulici 9.května mezi Podlusky a Kauflandem třikrát přerušen odbočkou, a to do ulic Na Výsluní, Na Kolečku a k zásobovacímu příjezdu ke Kauflandu. Ani v jednom případě nelze odbočku překonat po přechodu pro chodce. Navíc jsou všechny odbočky zbytečně naddimenzované, silnice je široká. To umožňuje autům odbočit ve větší rychlosti, ale zároveň chodci, který silnici přechází, trvá mnohem delší čas, než takto širokou komunikaci překoná.

Výjimkou je možná odbočka do ulice Na Kolečku, která je sice extrémně široká, ale často u řidičů vyvolává dojem, že jedou přes chodník. Tím pádem dávají řidiči chodcům většinou přednost. Nejasná dopravní situace je ale vždy potenciálním rizikem.

Návrh řešení: Zlepšit pěší spojení mezi Podlusky a Roudnicí je v tomto případě snadné. Doznačení přechodů by zajistilo chodcům možnost bezpečného přecházení. Ke zvýšení bezpečnosti by mohlo přispět i zúžení ulic, které by vedlo k nutnosti snížení rychlosti při odbočování.

Kruhové objezdy v aleji 17. listopadu

Kruhový objezd na konci aleje o obchodního centra Kaufland, stejně jako kruhový objezd u Tesca jsou postaveny tak, aby na nich byly vyznačeny přechody pro chodce. Jak takový přechod může vypadat, ukazují následující obrázky. Přechod se nachází u Kauflandu, a vede k autobusové zastávce a historickému řopíku přes ulici 9.května. Je vyznačen, osvětlen a uprostřed se nachází bezpečnostní ostrůvek.


Oproti tomu přes příjezdovou silnici ke Kauflandu, ani přes alej 17. listopadu (kterou člověk musí překonat, pokud chce pokračovat do Roudnice ulicí Hornickou do Třídy T.G.Masaryka), ale ani přes ulici Neklanovu žádné přechody vyznačené nejsou.

Všechna místa jsou stavebně připravena (některé včetně osvětlení) na to, aby na nich přechod vyznačen byl. Všechna tato místa jsou velmi frekventovaná, jak z pohledu automobilové dopravy, tak z pohledu pěších. Tuto cestu využívají děti směřující na 3. základní školu, případně do dalších škol v Roudnici. Stejně tak senioři, kteří míří do roudnické nemocnice, a řada dalších... Zvýšení bezpečnosti a komfortu chodců na této frekventované cestě by měla být priorita.

Návrh řešení: Doznačení přechodů.

Výjezdy ze sídliště na ulici Hornická

Pěší chůze ulicí Hornická naráží na stejný problém jako chůze po ulici 9. května mezi Roudnicí a Podlusky. Chodec musí překonat několik křižovatek s bočními ulicemi. Na těchto ulicích nejsou vyznačeny přechody a odbočky jsou zbytečně široké.

Návrh řešení: Zúžení bočních ulic a vyznačení přechodů. Případně by chodník mohl být po celý úsek nepřerušený a řidiči odbočující do sídliště by museli tento chodník překonat. To by vedlo ke zpomalení odbočujících aut a zpřehlednění situace, neboť chodci by měli přednost vždy.


Závěr

Podlusky jsou nedílnou součástí města Roudnice. Jsou s ní spojeny jednou hlavní dopravní tepnou, kterou využívají všichni obyvatelé, kteří se vydají do centrální části města, ať už jdou pěšky, jedou na kole nebo autem. Ti, kteří se vydají pěšky, musí na své cestě překonat několik více či méně frekventovaných ulic. Při této cestě nemohou využít jediný přechod. Vyznačení chybějících přechodů a několik drobných stavebních úprav, které by vedly k zúžení bočních ulic, by bezpečnost chodců mnohonásobně zvýšilo. V neposlední řadě by tyto úpravy zpřehlednily dopravní situaci i z pohledu řidičů.


V rámci série Chodci v Roudnici už vyšly tyto články. Všechna zmapovaná místa zanesená do mapy naleznete na této stránce.