Když se vydáte pěšky z Podlusk do Roudnice, budete muset minimálně jednou přejít frekventovanou silnici, aniž byste mohli použít přechod pro chodce. Na kruhový objezd u Kauflandu nebyl od jeho zbudování přechod nikdy nakreslen, ačkoliv objezd je zbudován tak, že tam přechod umístěn má být. Na chodníku a vozovce jsou dokonce umístěné vodící prvky pro nevidomé, které lidem s poruchou zraku dávají najevo, že se nacházejí v místě, určeném k přecházení. To že v takovém místě ovšem není přechod, člověk s poruchou zraku nezjistí. Nynější stav je rozhodně nevyhovující, pro každého, kdo se vydá pěšky z Podlusk do Roudnice. Míst, na kterých musí přejít frekventovanou silnici, bez šance použít přechod je několik.

Chybějící přechod u Kauflandu

Problematických míst bychom jistě našli v Roudnici spoustu. Když zůstaneme u zmíněných Podlusk, a použijeme je jako modelový příklad, zjistíme, že doslova trpí nedostatkem přechodů. Ve směru od Roudnice se poslední přechod nachází na ulici 9.května, kousek pod křižovatkou s ulicí Zahradní. Dále jsou pak Podlusky rozděleny na tři části dvěma dopravně velmi zatíženými ulicemi, aniž by na nich existoval jediný přechod pro chodce.

Zvýrazněné hlavní tahy skrze Podlusky, které postrádají přechody pro chodce. Zelenou barvou je vyznačen poslední přechod ve směru od Roudnice.

Chodci jsme my všichni. Každý z nás se někdy po městě pohybuje pěšky. Jsou tací, kteří se ani jinak pohybovat nemohou. Například děti, které každý všední den chodí do školy, nebo se po městě pohybují ve chvílích, kdy dochází na své zájmové činnosti. Pastí, chybějících přechodů a dalších nebezpečných míst je v Roudnici nad Labem nespočet. Diskuzi jistě vyvolají i změny, které se odehrály v prostoru před 3. základní školou.

V roce 2021 bychom rádi tato místa objevili, zdokumentovali a společně s vámi, našimi čtenáři, našli řešení. Zkusme diskutovat a vymyslet, jak by mohla být Roudnice pro pěší příjemnější a bezpečnější, pomůže to nám všem. Celý cyklus jsme nazvali Chodci v Roudnici a doufáme v co nejširší zapojení veřejnosti. Proto budeme rádi, když nám pošlete tipy na místa, která by podle vás zasloužila změny.

S kruhovým objezdem u Kauflandu je to jednoduché, stačí přidat dvě značky a přechod domalovat. Vedení města by mohlo začít třeba tady.‌