Vítejte u úvodního článku z reportážního cyklu Chodci v Roudnici, jenž si klade za cíl zmapovat Roudnici nad Labem z pohledu lidí, kteří se po městě pohybují pěšky (což je aspoň někdy každý z nás). V prvním díle popisujeme co čeká středoškolské studenty, kteří přicestují na vlakové nádraží a vydají se do svých škol.

Společně si projdeme cestu, kterou musí absolvovat studenti roudnického gymnázia nebo Podřipské školy, kteří přijedou do města vlakem.

Vlakové nádraží

Při příchodu k vlakovému nádraží, případně při cestě do města z vlaku, musíte překonat parkoviště. Jeho délka je téměř 40 metrů a prostor pro chodce je ohraničen pouze opticky, a to ještě poměrně nevýrazně. Z jedné strany ho vyznačuje bílá čára a z druhé linie dlažebních kostek. K nádraží tedy nevede žádný chodník ani přechod. Pokud na vlak jdete pěšky, musíte se promotat mezi stojícími a parkujícími auty.

Návrh řešení: K vlakovému nádraží by mělo být možné dojít po chodníku. Na kraji parkoviště by měl být vybudován chodník, který by umožňoval bezpečně parkoviště překonat a na kterém by měli chodci přednost před přijíždějícími auty.

Křižovatka ulic Poděbradova a Arnoštova pod mostem

Jednou z nejrušnějších křižovatek, jak z pohledu chodců, tak z pohledu automobilové dopravy, je křižovatka ulic Poděbradova a Arnoštova pod roudnickým mostem. V mnohých místech je poměrně široká a proto je pro chodce obtížné ji přejít, protože to trvá dlouhý čas. Navíc je poměrně nepřehledná a je tedy problematické sledovat veškerou automobilovou dopravu, čímž se pro chodce stává ještě nebezpečnější. V blízkosti křižovatky se nenachází jediný přechod pro chodce.

Z pohledu studentů směřujících dále na náměstí Jana z Dražic je tato křižovatka poměrně bezpečná, neboť musí překonat pouze klidnou část Arnoštovy ulice vedoucí k Labi. Pokud však chodec směřuje jakýmkoliv jiným směrem, je překonání křižovatky náročným úkolem.

Návrh řešení: První možností je celou křižovatku dát do stejné úrovně s chodníkem a zpomalit na ní automobilovou dopravu. Jak taková křižovatka může vypadat ukazujeme na ilustračním obrázku.

Ilustrační obrázek. Vyvýšená křižovatka přirozeně zpomalí automobilovou dopravu a zvýší bezpečí chodců.Druhou možností je pak křižovatku zúžit a doplnit přechody, jak ukazuje druhý ilustrační obrázek.

Širší chodníky a doplněné přechody by zajistili větší bezpečnost chodců. Křižovatka by se však stala přehlednější i pro řidiče.

Náměstí Jana z Dražic

Za velmi podstatné považujeme i vyřešení pěšího spojení mezi náměstím Jana z Dražic a Havlíčkovou ulicí. Malinký chodníček kolem Podřipské školy je pro chodce absolutně nevyhovující. Pro rodiče s kočárky je pak zcela nepoužitelný. Stejně tak neexistuje přechod ani jiné spojení pro pěší, kteří směřují právě do Podřipské školy.

Návrh řešení: Celé náměstí je vyhrazeno automobilové dopravě, včetně centrální části, která slouží jako parkoviště. A to i přesto, že kapacita parkovacích míst je málokdy vyčerpána. Část náměstí by bylo možno vyhradit pro bezpečné přecházení a například restaurační zahrádky. Přes náměstí nechodí pouze studenti dvou středních škol, ale také žáci ZUŠ a jejich rodiče. Bezpečné přecházení a restaurační zahrádky by udělaly z náměstí příjemnější místo.

Chodník pro pěší na konci ulice Havlíčkova by měl být rozšířen tak, aby se po něm mohli pohybovat chodci v obou směrech a aby se na něj vešli i rodiče s kočárky.

Ulice Havlíčkova a Komenského

Ulice Havlíčkovu a Komenského nelze překonat po přechodu pro chodce. To považujeme za velký nedostatek, vzhledem k tomu jak jsou ulice vytížené, hlavně v ranních hodinách, kdy po nich směřují žáci do školy.

Návrh řešení: Doplnit chybějící přechody.

Závěr

Cesta z vlakového nádraží je pro chodce nepříjemná a nebezpečná, ať se vydají jakýmkoliv směrem. Tento stav je ohrožující pro všechny účastníky dopravy. Navíc nedělá dobrou vizitku našemu městu a může turisty odradit od opakované návštěvy. Návrhy prezentované v tomto článku by posunuly prostory kolem vlakového nádraží blíže k jednadvacátému století a udělaly by město nejen bezpečnější pro studenty dvou velkých středních škol, ale v konečném důsledku pro všechny obyvatele, ať už jdou pěšky nebo jedou autem.


V rámci série Chodci v Roudnici už vyšly tyto články. Všechna zmapovaná místa zanesená do mapy naleznete na této stránce.